:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ชื่อ: ตรวจเยี่ยมคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกษม

26 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

        เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
นำโดย รองปลัด ผอ.กองการศึกษา ฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมคุณภาพอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกษม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร