:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ชื่อ: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

20 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม นำโดยนายวิกาล  หนองแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมขึ้น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหน่วยงานสี่ขาว และกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร