:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ชื่อ: โครงการรวมพลังผลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยชาติ สู้ภัยโควิด - 19 ประจำปี 2566

28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

         25 สิงหาคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ได้จัดทำโครงการ รวมพลังผลเมืองตื่นรู้ 
หนุนช่วยชาติ สู้ภัยโควิด - 19 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการ เฝ้าระวัง ป้องกัน การติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ COVID - 19
2. เพื่อส่งเสริมและสนันสนุน ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เยาวชนและครู ศพด.เกิดความตระหนักรู้ โดยสร้างความร่วมมือร่วมใจให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อพลเมืองในตำบลของตนเอง
ตามแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ของประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนดในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร