:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ชื่อ: ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเมืองเกษมสีมา

4 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเมืองเกษมสีมา  ตั้งอยู่ที่ วัดเกษมสำราญ  บ้านเกษม  ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี หลวงพ่อพระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล เป็นเจ้าอาวาส

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร