:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ติดต่อเรา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 045-210839
โทรสาร (FAX) : 045-210838
E-mail : saraban@kasam.go.th
Website : www.kasam.go.th  
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ตระการพืชผล

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น