:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
กองช่าง
นายชิษณุพงษ์ นุ่มดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-7640236
นายบัญญัติ นาสา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0933423076
นายวิชัยชาญ โสภะวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
080-0000000
นายอธิณัติ หอมจำปา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
080-1635756
นายกิติศักดิ์ เฉียบแหลม
คนงานทั่วไป (ช่างประปา)
061-0823970
นางสาวภาวิณี ไหลหลั่ง
คนงานทั่วไป (ธุรการงานช่าง)
0812345612
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แข่งขัน
จ้างเหมาบริการ
นายมงคล ท่วงที
จ้างเหมาบริการ
นายสาคร ไกรเพชร
จ้างเหมาบริการ