:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ชื่อ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.55-010 สายบ้านเหมือดแอ่-บ้านคำเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระกา

วันที่ลงประกาศ: 19 ก.ค. 2564

รายละเอียด: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.55-010 สายบ้านเหมือดแอ่-บ้านคำเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


file

mid_10_2022_9_24_798524.pdf