:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ชื่อ: ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.55-003 สายบ้านคำสมิงกลาง-ต่อตำบลกุดยาลวน หมู่ที่ 12 บ้านคำสมิงกลาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ไหล

วันที่ลงประกาศ: 29 ก.ค. 2564

รายละเอียด: โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.55-003 สายบ้านคำสมิงกลาง-ต่อตำบลกุดยาลวน หมู่ที่ 12 บ้านคำสมิงกลาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


file

mid_6_2022_9_24_677019.pdf

mid_6_2022_9_24_682331.pdf

mid_6_2022_9_24_687786.pdf

mid_6_2022_9_24_693797.pdf